Connexion

Administratieve vragen

 

Uzelf of uw wettelijke vertegenwoordiger kan op de administratieve dienst van de FRATEM een beroep doen voor de uitvoering van de hieronder vermelde stappen indien u ze niet kunt uitvoeren via de privéaccount van de site.


Voor elk van deze stappen verzoeken wij u om het desbetreffende formulier (bestand in pdf-formaat, kan enkel lokaal worden geprint) in hoofdletters en leesbaar in te vullen.


Voor moeilijker uit te voeren stappen, in het bijzonder die waarvoor een aangetekende brief moet worden opgesteld en verstuurd (raadpleging), zal de FRATEM de reële kosten factureren en wachten tot de factuur betaald is alvorens de aanvraag af te ronden.


De formulieren zijn per thema gerangschikt:

Inschrijving of uitschrijving op het Réseau Santé Wallon

Beheer van de toegang tot het medisch dossier of de documenten (toelating of uitsluiting)

Raadpleging (lijst, historiek van de toegang, Sumehr)