Connexion

Uw Voordelen

 

Via het Réseau Santé Wallon kan u de artsen die u behandelen helpen om snel toegang te krijgen tot de medische documenten waarnaar hun collega's verwijzen. Op die manier draagt u actief bij tot een snelle medische behandeling en tot de continuïteit van de zorgen die u worden verleend.


Deze toegang tot de medische documenten maakt het ook mogelijk om repetitieve onderzoeken te vermijden: u hoeft ze dus niet langer te ondergaan of te betalen. Europese studies hebben aangetoond dat dit type project belangrijke voordelen oplevert zowel voor de patiënt als voor de zorgverstrekkers, en voor de samenleving in het algemeen. U vindt hier een inleiding hierover (FR).


U beheert de informatieuitwisseling zelf: u beheert zelf de toestemmingen en beperkingen voor de toegang van de zorgverstrekkers tot de documenten. Omdat de toegang tot uw medische documenten via het Réseau Santé Wallon getraceerd wordt, kunt u zien wie uw gezondheidsdossier via dit systeem bekeken heeft.


De inschrijving is gratis!