Connexion

Werking


De overgrote meerderheid van medische documenten is niet gecentraliseerd. 


Wanneer ze door instellingen zoals ziekenhuizen of privélaboratoria ter beschikking worden gesteld, blijven de documenten bij hen bewaard. Het Réseau Santé Wallon beperkt zich tot het repertoriëren ervan en organiseert er de toegang toe. 


Niettemin kan het Réseau Santé Wallon gegevens bewaren voor actoren uit de eerste lijn die niet over een server beschikken, bijvoorbeeld de huisarts. Het bewaren en het delen van gegevens uit de eerste lijn wordt georganiseerd door het project Inter-Med, bestuurd door het FAG, Forum des Associations de Généralistes.