Connexion

Partners

 

Het Réseau Santé Wallon (RSW) is een netwerk van gezondheidswerkers die zich hebben verenigd om de uitwisseling van gezondheidsgegevens onderling en met de patiënten te organiseren.


Daarbij doet het een beroep op institutionele en industriële partners.


Het project wordt aangestuurd door de FRATEM, de Fédération Régionale des Associations de Télématique Médicale, een vereniging zonder winstoogmerk die bij decreet van het Waalse Gewest is gemachtigd.


Het Réseau Santé Wallon wordt gefinancierd door:

  • de AVIQ
  • alle Waalse ziekenhuizen

Het RSW biedt toegang tot de gezondheidsgegevens die de gezondheidswerkers ter beschikking stellen: individuele zorgverleners, ziekenhuizen, onderzoeklaboratoria, radiologiepraktijken, medische huizen, enz.


Het wordt gesteund door een aantal professionele organisaties in de gezondheidssector (bijvoorbeeld ziekenhuisorganisaties zoals Santhea en Unessa en koepels zoals het Collège de la Médecine Générale of het Plateforme de Première Ligne Wallonne), maar ook door het e-santé Wallonie-project, het inter-RML (de regionale multidiciplinaire netwerken), de Fédération de l'Aide et des Soins à Domicile, enz. Het geniet actieve steun van de LUSS (de Franstalige federatie van patiëntenverenigingen) en de ziekenfondsen.


Tal van industriële partners hebben hun software-oplossingen aangesloten op het RSW of daar al tests mee uitgevoerd. Zonder volledig te willen zijn, kunnen we verwijzen naar Xperthis, PacsOnWeb, HDMP (Health One), Medispring, Corilus...


Het Réseau Santé Wallon werkt samen met Abrumet (de Brusselse tegenhanger van de FRATEM), de beheerder van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.


Het onderhoudt vriendschappelijke relaties met de uitwisselingsnetwerken voor gezondheidsgegevens in het noorden van het land, zoals CoZo (Collaboratief Zorgplatform) en VznKUL (Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven), en met het digitaal platform Vitalink van de Vlaamse overheid. Laatste update van deze pagina: 29 juli 2019