Connexion

Rechten van de patiënt

 

De toestemming van de patiënt is vrijwillig. Eens verleend, kan ze op elk moment weer worden ingetrokken. Om te kunnen genieten van de diensten van het Réseau Santé Wallon, moet de patiënt expliciet zijn aansluiting bevestigen na kennisname van het Reglement Persoonlijke Levenssfeer (FR). Deze toestemming wordt een feit door de inschrijving. De patiënt wordt slechts vanaf dat ogenblik herkend voor gegevensuitwisseling.

 

De patiënt kan beslissen welke medische documenten onzichtbaar moeten blijven. Enkel de artsen die hem behandelen en aan wie hij de toegang niet verboden heeft, kunnen zijn zichtbare medische documenten raadplegen.

 

De patiënt kan controleren of zijn medische documenten al dan niet werden geraadpleegd, en wanneer en door wie.