Connexion

Veiligheid

 

Het informatieplatform is streng beveiligd. 


De medische documenten blijven op hun oorspronkelijke server staan. Elke toegang wordt getraceerd. Het Réseau Santé Wallon leeft de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet op de patiëntenrechten na.


Het Réseau Santé Wallon heeft toestemming gekregen van de Nationale raad van de Orde van Geneesheren (FR) en van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (FR), heeft een externe audit (FR) ondergaan, staat onder controle van een onafhankelijk comité van toezicht en beschikt over een onafhankelijke bemiddelaar bij geschillen.