Connexion

Bestuur


Het Réseau Santé Wallon is ontstaan op initiatief van zorgverstrekkers verenigd binnen de FRATEM vzw, Fédération Régionale des Associations de Télématique Médicale (FR).


De FRATEM is zelf samengesteld uit verenigingen, geografisch verspreid over het regionale grondgebied. De samenstelling van die verenigingen stemt overeen met de pariteit van vertegenwoordigers van de algemene geneeskunde en de ziekenhuisgeneeskunde. 95% van de Waalse ziekenhuizen is vertegenwoordigd, uit alle sectoren (publiek/privé). Men stelt bovendien een sterke betrokkenheid vast van de huisartsen (ondersteuning door het Forum des Associations de Généralistes) en de specialisten buiten het ziekenhuis. Alle actoren binnen dit project zijn zorgverstrekkers uit het veld.


Het bestuur van het project wordt waargenomen door de Raad van bestuur van de FRATEM. Voorzitter van de FRATEM is Dr Philippe OLIVIER. Directeur van het project Réseau Santé Wallon is Dr André VANDENBERGHE.


Comité van toezicht


In het kader van de ontwikkeling van het Réseau Santé Wallon werd op 24 september 2009 een onafhankelijk Comité van toezicht opgericht. Het controleert of de activiteiten van het Réseau Santé Wallon conform zijn aan het reglement persoonlijke levenssfeer (FR)

Het secretariaat wordt verzekerd door de FRATEM.