Connexion

Hoe inschrijven ?

  

U beschikt over vier mogelijkheden:

 

1. via de applicatie op de website

 

Indien u over een elektronische kaartlezer, uw elektronische identiteitskaart (eID) en uw pincode beschikt. Voordat u de applicatie start, doet u er goed aan de voorafgaande vereisten te controleren.

Itsme
eID
Mobile

 


2. via uw huisarts, apotheker, verpleegkundige of tandarts

 

Als de zorgverlener is ingeschreven bij het Réseau Santé Wallon, kan hij u ook inschrijven vanaf zijn professionele account (als hij is ingeschreven en over de nodige hardware beschikt).

Opmerking- Er dient op gewezen dat het Réseau Santé Wallon momenteel een administratief profiel aan het ontwikkelen is waarmee diensten zoals het secretariaat van een medisch centrum of de opnamedienst van een ziekenhuis eveneens patiënten elektronisch zullen kunnen inschrijven.

De inschrijving bij het Réseau Santé Wallon geldt als toestemming voor de uitwisseling van gegevens op nationaal vlak in het kader van de continuïteit van de zorgverstrekking. Meer informatie hierover vindt u op de website www.mijngezondheid.be