Connexion

Uw gezondheidsdossier

 

Als patiënt kunt u op om het even welk ogenblik de toegang beheren tot uw medische documenten. Anderzijds hebt u geen rechtstreekse toegang tot uw documenten via de privéaccount.

 

De privéaccount is slechts toegankelijk voor de reeds ingeschreven patiënten die bovendien over een kaartlezer, hun elektronische identiteitskaart en hun pincode beschikken. De andere vereisten (software of versies), beschreven in het gedeelte over de inschrijving, zijn eveneens van toepassing voor de toegang tot de privéaccount.

  

Wat kunt u doen?

 

De volgende functies zijn voor de patiënt beschikbaar via zijn privéaccount:

- de therapeutische band met een arts aanmelden of verbreken,

- de toegang tot zijn medisch dossier verbieden voor een of verschillende artsen,

- de lijst met opgenomen medische documenten raadplegen (zonder er de inhoud van te kunnen zien),

- het toegangsrecht tot de documenten beheren,

- de historiek raadplegen van de toegang tot een dossier of document.