Connexion

Aanvragen door een zorgverstrekker

 

De huisarts kan uiteraard, via zijn professionele privéaccount, zijn patiënten helpen bij de verschillende stappen voor de inschrijving en bij het gebruik van het Réseau Santé Wallon. Hij kan zijn patiënten ook helpen bij het invullen van de verschillende formulieren, voor zover hij daarmee beantwoordt aan de vraag van de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.


Naast deze stappen kan de zorgverstrekker ook vragen voorleggen aan de Administratieve Dienst van de FRATEM, met name voor volgende stappen:

- Aanvraag tot aansluiting van een zorgverstrekker (FR),

- Aanvraag om de verwijzing naar een opgenomen medisch document in te trekken (FR)