Connexion

Administratieve vragen

  

U kunt een beroep doen op de administratieve diensten van de FRATEM om de hieronder vermelde stappen te vervullen. Voor elk van deze stappen verzoeken we u om het desbetreffende formulier (bestand in pdf-formaat, enkel lokaal af te drukken), leesbaar en in hoofdletters in te vullen.


Voor ingewikkelder stappen, met name die het opstellen en versturen van een aangetekende zending vereisen, zal de FRATEM de reële kosten factureren en wachten tot de factuur betaald is alvorens de aanvraag af te ronden.


Stappen voor een instelling die een EMD opneemt in het Réseau Santé Wallon

Aanvragen door een zorgverstrekker