Connexion

Wie heeft toegang tot het Réseau Santé Wallon?

 

De patiënt schrijft zich in op het Réseau Santé Wallon
 

De patiënt krijgt toegang tot het Réseau Santé Wallon via de privéaccount van de website. Hij krijgt die toegang om de therapeutische band met een arts te kunnen aanmelden en om de correcte toepassing van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te controleren. Hij kan, via de privéaccount, toegang verlenen tot zijn volledig medisch dossier of hem beperken tot specifieke documenten.


Via de privéaccount kan hij ook zien wie zijn dossier heeft geraadpleegd en welke medische documenten werden geraadpleegd.

 

De artsen die instaan voor zijn opvolging
 

De artsen hebben toegang tot het Réseau Santé Wallon via de privéaccount van de website of via hun Elektronisch Medisch Dossier (EMD).


Ze kunnen er zich inschrijven, de therapeutische band met een patiënt aanmelden, medische documenten raadplegen in het kader van de continue zorgverlening, de verwijzing naar nieuwe medische documenten opnemen of eventueel de toegangsrechten aanpassen voor een document waarvan ze de auteur zijn.

 

De beheerder van het Réseau Santé Wallon
 

De beheerder van het Réseau Santé Wallon kan toegang krijgen tot het Réseau Santé Wallon om een aantal taken uit te voeren op basis van de door de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger ondertekende volmachten. Tot die taken behoren bijvoorbeeld de inschrijving en het raadplegen van de logboeken van toegang tot patiëntendossiers. De beheerder van het Réseau Santé Wallon heeft geen toegang tot de medische inhoud van de documenten.

 

De bemiddelaar
 

De bemiddelaar van het Réseau Santé Wallon kan, op basis van een volmacht van de patiënt, toegang krijgen tot bepaalde documenten, zoals het inschrijvingsbewijs van de patiënt.