Connexion

Wat zijn de voordelen van de inschrijving op het Réseau Santé Wallon ?

 

Europese studies hebben aangetoond dat dit type project belangrijke voordelen biedt aan zowel patiënten als zorgverstrekkers, en aan de samenleving in het algemeen. U vindt hier een inleiding hierover (FR).

 

Voor de patiënt

 
De voordelen voor de patiënt zijn allereerst van medische aard: zijn behandeling wordt versneld en vereenvoudigd, wat in bepaalde gevallen van levensbelang kan zijn voor de patiënt.


De repetitieve handelingen worden in grote mate beperkt, waardoor de stress afneemt en het comfort van de patiënt toeneemt. Soms kunnen invasieve ingrepen vermeden worden en de duur van de ziekenhuisopname ingekort, wat kan bijdragen tot een verminderd risico op besmetting met nosocomiale ziekten.


Op termijn zal de patiënt ook op het Réseau Santé Wallon kunnen rekenen voor andere diensten, zoals een verwijzing naar het vaccinatieboekje, hulp bij het beheer van de zorgtrajecten voor diabetes, enz.


Vanuit financieel oogpunt is de inschrijving van de patiënt gratis, en draagt de vermindering van repetitieve handelingen bij tot een beperking van de medische kosten.

 

Voor de arts


Het begin van de behandeling wordt vereenvoudigd door de toegang tot de medische documenten van de patiënt.


Tijdens de behandeling bevordert het Réseau Santé Wallon de onderlinge samenwerking en het delen van gegevens tussen de verschillende zorgverstrekkers van de patiënt.


Na een ziekenhuisopname vereenvoudigt het Réseau Santé Wallon de continuïteit van de zorgverlening.