Connexion

Kan ik toegang krijgen tot de online gegevens van het Réseau Santé Wallon en ze wijzigen?

 

De patiënt

 

De patiënt heeft geen toegang tot de medische documenten via het webportaal.

 

De patiënt kan de toegang van artsen tot alle documenten waarnaar op het Réseau Santé Wallon wordt verwezen, toelaten of weigeren. De patiënt kan toegang krijgen tot de lijst met zijn medische documenten waarnaar op het Réseau Santé Wallon wordt verwezen. Hij kan de toegang tot elk document beperken. Hij kan er de inhoud van raadplegen met de hulp van zijn behandelende arts.

 

De arts

 

Een arts die een therapeutische band met de patiënt heeft, kan de relevante documenten raadplegen in het kader van de continue zorgverlening die hij aan de patiënt verleent.

 

Een document waarnaar op het Réseau Santé Wallon wordt verwezen, kan niet worden gewijzigd, zelfs niet door de auteur. Bij fouten kan het worden verwijderd en door een gecorrigeerde versie worden vervangen.