Connexion

Kan ik de toegang tot bepaalde medische documenten via het Réseau Santé Wallon verhinderen ?

 

Elke ziekenhuisinstelling beheert zelf wat ze al dan niet op het Réseau Santé Wallon publiceert, maar moet daarbij de persoonlijke levenssfeer van de patiënt respecteren. Wanneer een patiënt aangeeft dat hij niet wil dat bepaalde documenten toegankelijk worden via het Réseau Santé Wallon, dan zal de auteur van het document er niet naar verwijzen op het Réseau Santé Wallon.


De patiënt kan bovendien zelf de lijst met documenten raadplegen die toegankelijk zijn via het Réseau Santé Wallon, en er zelf via zijn privéaccount de toegang toe beperken. De patiënt kan de toegang beperken tot elk medisch document waarnaar op het Réseau Santé Wallon wordt verwezen. In voorkomend geval kan hij ook de hulp van zijn huisarts inroepen.