Connexion

Zal de behandelende arts toegang hebben tot de medische documenten die in dit ziekenhuis geregistreerd zijn?

 

De behandelende arts die ingeschreven is bij het Réseau Santé Wallon heeft toegang tot de medische documenten waarnaar de ziekenhuisinstellingen verwijzen, binnen de grenzen van de continuïteit van de zorgverlening en voor zover de auteur en de patiënt zijn toegangsrechten tot de documenten waarnaar wordt verwezen niet beperkt hebben.