Connexion

Welke zijn de deelnemende instanties?

  

De medische documenten van de patiënten waarnaar wordt verwezen op het Réseau Santé Wallon kunnen worden geraadpleegd door alle Waalse ziekenhuizen die voldaan hebben aan de homologatiecriteria opgesteld door de FRATEM.


U kunt hier de lijst van instellingen (FR) raadplegen alsook hun status van integratie ten opzichte van het Réseau Santé Wallon.


Andere Waalse gezondheidsinstellingen overleggen nog met de FRATEM om opgenomen te worden in het Réseau Santé Wallon.


Het Réseau Santé Wallon werkt aan een brugfunctie met gelijkaardige systemen die in het Brusselse Gewest en in Vlaanderen zijn ontwikkeld (hub/metahub project). Dankzij deze brugfunctie, zal een patiënt die zich aandient in een ziekenhuisinstelling van een ander Gewest, ook buiten Wallonië kunnen genieten van het feit dat zijn medische documenten beschikbaar zijn.