Connexion

Hoe staat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegenover het Réseau Santé Wallon?

 

Afgaand op de doelstellingen van het Réseau Santé Wallon heeft het Sectoraal Comité van het Rijksregister aan de FRATEM toestemming verleend om het rijksregisternummer te gebruiken (FR).