Connexion

Ontbrekende instemming

 

Indien deze melding verschijnt wanneer u een verbinding tracht tot stand te brengen met de privéaccount (patiëntendossier), kan dit verschillende oorzaken hebben:


- ofwel bent u niet ingeschreven op het Réseau Santé Wallon. Indien u zich hebt ingeschreven via een procedure op papier, gelieve de helpdesk te contacteren om na te gaan of uw gegevens correct zijn (met name INSZ).


- ofwel bent u, als patiënt, enkel ingeschreven voor de zorgtrajecten: u hebt dan geen toegang tot alle functies van het RSW. Om er toegang toe te verkrijgen, dient u over te gaan tot een volledige inschrijving (ondertekening van uw aansluiting). Schrijf u in via de site of vraag bij uw volgende bezoek aan uw arts om u in te schrijven (met uw eID).