Connexion

Voordelen

 

Europese studies hebben aangetoond dat dit type project belangrijke voordelen oplevert, zowel voor de patiënten als voor de zorgverstrekkers, en voor de samenleving in het algemeen. U vindt hier een inleiding over het onderwerp (FR).


De relatie met uw patiënten


De opvolging en de continuïteit van de zorgen van de ingeschreven patiënten wordt vergemakkelijkt, en verloopt sneller en eenvoudiger dankzij de onmiddellijke toegang tot de medische documenten waarnaar wordt verwezen op het Réseau Santé Wallon. 


De uitwisseling van medische documenten onder collegae verloopt sneller dankzij hun virtuele vorm. U kunt makkelijker de verschillende medische interventies opvolgen met betrekking tot uw ingeschreven patiënten. U kunt een beroep doen op diensten voor het beheer van de zorgtrajecten. Door uw patiënten een makkelijker opvolging te bieden, door herhaling van medische ingrepen te vermijden, verhoogt u hun vertrouwen. Minder klasseerwerk, en minder risico op het verlies van medische documenten (brand, diefstal, enz.). 


Voor huisartsen is het Réseau Santé Wallon ook de toegang tot de diensten van Inter-Med: u kunt een samenvatting van de medische urgentiegegevens ter beschikking stellen van uw collegae, en omgekeerd, een medische samenvatting krijgen van de wachtdiensten.


Medische wachtdiensten


Een makkelijker opvolging van de patiënten, onder andere door toegang tot de samenvatting van de medische urgentiegegevens ter beschikking gesteld door uw collegae. In het belang van de continuïteit van de zorgen van de patiënt kan de arts van wacht een voorlopige medische samenvatting opstellen ten behoeve van de behandelende arts (wijziging van de medicatie, enz.).