Connexion

Partners

 

De partners van het Réseau Santé Wallon zijn op dit ogenblik alle Waalse ziekenhuizen, het Forum des Associations de Généralistes, de FRATEM vzw, Abrumet (Brussels equivalent van de FRATEM) en enkele sponsors.


Het project wordt voornamelijk gefinancieerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Wallonië, en de deelnemende instanties.


De status van integratie van de Waalse acute ziekenhuizen in het Réseau Santé Wallon is hier beschikbaar (FR). Veel huisartsen schrijven zich eveneens in, individueel of via hun kring.