Connexion

Wat is er ?

 

Het Réseau Santé Wallon maakt het mogelijk om digitale medische documenten (onderzoeksresultaten, medische rapporten, brieven, enz.) uit te wisselen onder artsen die eenzelfde patiënt behandelen. 


Enkele voorbeelden:

- de patiënt keert terug naar huis na een zieknhuisopname.

- de patiënt is het slachtoffer van een ongeval.

- de patiënt raadpleegt verschillende artsen.


Alle artsen die in deze situaties tussenbeide komen, kunnen toegang krijgen tot de informatie van de desbetreffende patiënt. Deze nieuwe vorm van informatieuitwisseling tussen de zorgverstrekkers vereenvoudigt uiteraard de behandeling van de patiënt.


Om toegang te krijgen tot de medische gegevens van de patiënt, moet de arts een therapeutische band aanmelden.


Raadpleeg de brochure met uitleg (FR).