Connexion

Wat kunt u doen?

 

 

De privéaccount, een beveiligd professioneel gedeelte, verleent u toegang tot de opgenomen patiëntengegevens. Om een verbinding tot stand te brengen, dient u vooraf te zijn ingeschreven, over uw elektronische identiteitskaart (eID), een kaartlezer en uw PIN-code te beschikken; zie de procedure stap voor stap (FR).

 

Volgende functies zijn toegankelijk:

- een patiënt inschrijven op het Réseau Santé Wallon,

- aanmelden van een therapeutische band met een reeds ingeschreven patiënt,

- de lijst van opgenomen medische documenten van een patiënt raadplegen,

- de inhoud van medische documenten raadplegen, eventueel met bijlagen (beelden,...),

- een samenvatting van medische urgentiegegevens invoeren,

- de toegangsrechten tot medische documenten aanpassen,

- de historiek raadplegen van de toegang tot een dossier of een document,

- een zorgtraject invoeren