Connexion

Toegang tot het patiëntendossier

  

Als arts hebt u via uw EMD rechtstreeks toegang tot de medische documenten van uw patiënten waarnaar wordt verwezen op het RSW, voor zover het door de FRATEM werd gehomologeerd. De toegang wordt u eveneens verleend via de privéaccount van de RSW website.

 

De beveiligde privéaccount is slechts toegankelijk voor de artsen die reeds ingeschreven zijn en die beschikken over een kaartlezer, hun elektronische identiteitskaart en hun PIN-code. Andere vereisten (software of versies), zoals beschreven in het gedeelte over de inschrijving, zijn eveneens van toepassing voor de toegang.

 

Meer weten over de mogelijkheden van de privéaccount.

(Gelieve uw eID in de kaartlezer in te brengen en Internet Explorer te gebruiken)