Connexion

Hoe inschrijven?

  

Vooraleer de applicatie te openen, gelieve de informatie vooraf door te nemen alsook de details van de stap voor stap te volgen procedure (FR)

Huisarts of arts buiten het ziekenhuis 

De procedure verloopt in verschillende stappen:

1. Artsen buiten het ziekenhuis dienen vooraf overeen te komen met een artsenkring of een ziekenhuisinstelling die voor hen borg staat. In geval van twijfel, contacteer de directieassistent. Huisartsen winnen inlichtingen in bij hun kring om de arts te kennen die als borg werd aangeduid. U dient in de 3de stap namelijk de naam op te geven van de arts die u zal accrediteren.

2. U kunt zich dan inschrijven op de website (eID-kaart/PIN-code/RIZIV-nummer/opgave van de borgstaande arts):

Itsme
eID
Mobile


 

Indien u niet beschikt over een kaartlezer of over de PIN-code van uw eID, kunt u zich inschrijven via een formulier op papier, hetzij rechtstreeks bij uw artsenkring  (FR), hetzij door dit formulier (FR) in te vullen. Opgelet, voor de toegang tot de patiëntendossiers via de portaalsite is het gebruik van de eID en de PIN-code vereist. 

3. De borgstaande arts verleent de toegangsrechten.

 

Ziekenhuisarts 

De inschrijving verloopt via uw medische directie. Contacteer haar voor meer informatie.

 

​​​​​​